Gevoelswereldspel

Gevoelswereldspel

Centrale vraag: Wat voel ik?

De bedoeling van dit spel is je met anderen in gesprek te brengen over de wijze waarop je situaties, mensen of een organisatie ervaart.

Als gevolg daarvan zul je je niet alleen bewuster worden van jezelf, maar kun je ook anderen beter gaan begrijpen.prijs € 27,95